Вимоги до оформлення статей

1. Стаття подається в електронній версії у Word і PDF разом з видруком. У такому разі мова, стиль викладу, граматика найкраще репрезентують автора(ів) перед Читачем.
2. Мова - українська, англійська та інші.
3. Правила оформлення:
- розмір паперу: А4 (210х297 мм), усі поля по 20 мм;
- шрифт: Times New Roman;
- розмір шрифта: pt 10, окрім - заголовок: pt 18; список літератури, назва утанови: pt 9; підтекстовки до рисунків: pt 8 (centre);
- на першій сторінці друкується назва статті (малі літери, bold, centre), з відступом 6 pt друкується ініціали імені й прізвище автора(ів), вчений ступінь, наукове звання (малі літери, bold, centre), з відступом 4 pt друкується назва установи, контактна інформація (малі літери, centre), з відступом 12 pt друкується текст статті;
- текст статті з англійським рефератом та ключовими словами (англійською) на початку і списком літератури в кінці друкується у двох колонках з відстанню між ними 5 мм; абзацні відступи - 10 мм; непідтягнутий переносами текст є неприйнятний (!);
- перше речення реферату - назва статті англійською мовою (малі літери, italic);
- нумерація літературних джерел і посилання на них робиться у квадратних дужках;
- нумерація формул робиться у круглих дужках, притиснута до правого боку; зверху і знизу формули мусять мати просвіт по 6 pt;
- підписи до рисунків (centre), просвіти зверху 6 pt, знизу 12 pt;
- остання сторінка мусить бути заповнена;
- оптимальний розмір статті 2-4 стор.
Статті повинні відповідати вимогам ВАК України до фахових видань, а саме, повинні містити такі розділи:
- постановка задачі (проблеми);
- огляд літератури;
- мета;
- основний матеріал;
- висновки;
- список літератури.
Додається змістова рецензія.
Статті, які не відповідають даним вимогам розглядатися не будуть!
Наукові статті друкуються за рекомендацією Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка"Після подання електронної версії статті необхідно зв'язатися з секретарем журналу за телефоном: +38 (068) 563-57-57