Цілі та проблематика

Місія журналу – сприяти розвитку наукових досліджень, розширенню присутності українських наукових видань у міжнародному науково-інформаційному просторі та розвитку наукової комунікації в цілому. Журнал зосереджений на надання методичної, інформаційної та науково-практичної допомоги в професійній діяльності наукових і науково-педагогічних працівників. Діяльність редакційної колегії спрямована на популяризацію сучасних досягнень української та світової спортивної науки, поширенню інформації про результати наукових досліджень, міжнародне співробітництво, організацію наукових заходів, презентацію та співпрацю наукових шкіл.

Журнал публікує оригінальні, аналітичні та оглядові статті (не більше однієї статті у номері), описи професійного досвіду, коментарі, рецензії, звіти про науково-практичні заходи.