Перспективи проектування джерел безперебійного живлення

  • В. Лишук
  • М. Хвищун
  • П. Баховський
  • Р. Уздиган
Ключові слова: ups, power supply, transformer, filter, inverter, accumulator, reserve

Анотація

The problem of designing the uninter-ruptible power supply (UPS) is considered in the article. The fault- tolerant system configuration determines the composition of the uninterruptible power supply: power supply, invert­er, reserve, filters, control and diagnostics, etc. The structural and principle UPS circuits are presented and devel­oped.

Посилання

Андреев А.І. Сучасна концепція побудови пристроїв електроживлення телекомунікаційних та комп’ютерних мереж / А.І. Андрєєв // Праці НПК “Сучасні проблеми телекомунікацій - 2005”. - Львів, 2005.

Андреев А.И. Источники электропитания телекоммуникационной аппаратуры / А.И. Андреев, Е.П. Биш- ляга, Р.В. Уваров // Праці наук.-практ. конф. „Стратегія входження України у світовий інформаційний простір”.- Київ, 1997. - С. 224.

Андреев А.И. Основные принципы развития электропитающих установок святи / А.И.Андреев, Э.И. Гу- цель // Труды IV Международной науч.- практ. конф. «Системы и средства передачи и обработки информации». - Одесса, УГАС им. А.С. Попова, 2000. - С. 69.

Бушуев В.М. Универсальное устройство бесперебойного электропитания / В.М. Бушуев, И.Е. Никитин // Электросвязь. - 2005. - № 10. - С. 18-19.

Бушуев В.М. Установки безперебійного питания постоянным током для аппаратуры связи / В.М. Бушуев // Технологии и средства связи. - 2004. - №5. - С. 92 - 96.

Воєца А.С. Резервні та автономні джерела елект-роживлення постійним струмом: метод. посіб. /А.С. Воєво- ца. - Львів: ЛК ДУІКТ, 2004. - 51 с.

Геращенко М.А. Концепція, основні принципи та заходи енергозбереження зв’язку / М.А. Геращенко, В.Л. Первак, О.І. Хоменко, В.В. Коробко. - К.: Знання, 1997. - 39 с.

Линдемарк Б. Электропитание для сети ШетеБ UPS или системы постоянного тока /Б. Линдермарк, О.Ю. Савельев // Вестник связи. - 1999. - №10. - С. 47-49.

Чекстер О.П. Источники бесперебойного питания переменным током / О.П. Чекстер // Технологии и средства связи. - 2004. - № 4. - С. 94-101.

Черников Ф. Источники бесперебойного питания / Ф. Черников // Телеком. - 2001. - № 11-12. - С. 58-65.
Опубліковано
2020-02-02
Як цитувати
Лишук, В., Хвищун, М., Баховський, П., & Уздиган, Р. (2020). Перспективи проектування джерел безперебійного живлення. Технічні вісті, (49, 50), 35-40. вилучено із http://technicalnews.net.ua/index.php/tn/article/view/10
Розділ
Трибуна науковця