Features of the analysis of electromechanical converter with sinusoidal windings

  • I. Bilyakovskyy
  • B. Krohmalnyy
Ключові слова: implicit pole electromechanical converters, sinusoidal windings, general theory

Анотація

Peculiarities of the analysis of a number of types of implicitly pole rotating electromechanical converters with sinusoidal windings on the basis of the general theory common to them are given. Taking into account the specifics of this type of converter is carried out by entering into the model of special input information, which separates the electromechanical converter with sinusoidal windings of this type from the set of possible implicitly polar. Such specific information is information about the winding data of each of the phases of the stator and rotor and the relative position of the axes of the phases on the stator and rotor.

Посилання

Андрейко І.І. Електричні мікромашини. В 2 т. Т.1: Електричні мікромашини постійного струму та мікро-трансформатори : навч. посіб./ Андрейко І.І., Біляков-ський І. Є., Денис Б. Д. - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2007. -452 с.
Біляковський І.Є. Спеціальний курс електромеханічних перетворювачів: конспект лекцій. -Львів: “Магнолія 2006”, 2019.-120 с.
Андрейко І.І. Узагальнена теорія електромеханічних перетворювачів енергії. 4.2 : розрахунковий практикум / Андрейко І.І., Біляковський І.Є. - Львів: ДУЛП, 1998. -48 с.
Фільц Р.В., Біляковський І.Є. Моделювання періодичних процесів у нелінійних електромеханічних системах методом тригонометричної колокації. - Матеріали н.т.к. присвяч. 100-річчю від дня народження Тихона Еубен-ка. - Львів, 25-28 вересня 1996.
Опубліковано
2020-12-12
Як цитувати
Bilyakovskyy, I., & Krohmalnyy, B. (2020). Features of the analysis of electromechanical converter with sinusoidal windings. Технічні вісті, 1(51, 52), 28-30. вилучено із http://technicalnews.net.ua/index.php/tn/article/view/42
Розділ
Трибуна науковця