Розробка підсистеми формування навчальних планів для автоматизованої системи документообігу кафедри

  • О. Ільницька
  • Ю. Цимбал
  • Ю. Кинаш
Ключові слова: curricula, automated document management system of the department, methodical work of teachers

Анотація

Development of curricula formation subsystem for department document circulation automated system. - O. Ilnytska, Yu. Tsymbal, Yu. Kynash.

The article discusses the problem of automation of the processes of the department in terms of electronic document management. The work develops the subsystem of curriculum formation for the automated document management system of the department. As a result of this work, a web application was created that will facilitate the work of teachers.

Посилання

Рекомендації щодо розроблення навчальних планів [електронний ресурс] - Режим доступу: - http://ktpe.kpi.ua/ files/subjects/Recomendation teach plans.pdf
Закон України {Про вищу освіту» (із змінами, внесеними згідно із Законами) [електронний ресурс] - Режим доступу: - http://zakon.rada.gov.ua/
Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах / Наказ МОУ №161 від 02.06.1993 р. [електронний ресурс] - Режим доступу: - http://zakon.rada.gov.ua/
MongoDB [електронний ресурс] - Режим доступу: -https ://www.mongodb.com
Ітан Браун. Веб-розробка із застосуванням Node і Express. Повноцінне використання стека JavaScript = Web Development with Node and Express / Ітан Браун. - Санкт-Петербург: Пітер, 2017. - 336 с.
Express 4.17.1. Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js [електронний ресурс] - Режим доступу: - https://expressjs.com/.
Опубліковано
2020-12-12
Як цитувати
Ільницька, О., Цимбал, Ю., & Кинаш, Ю. (2020). Розробка підсистеми формування навчальних планів для автоматизованої системи документообігу кафедри. Технічні вісті, 1(51, 52), 35-37. вилучено із http://technicalnews.net.ua/index.php/tn/article/view/44
Розділ
Трибуна науковця