Розробка засобу стеганографічного захисту інформації

  • Р. Мішак
  • Я. Ковівчак
Ключові слова: steganographic protection of information, information security tool

Анотація

Development of steganographic information security tool. - R. Mishak, Ya. Kovivchak.

In order to increase the level of protection of information from unauthorized access in the proposed work to consider the development of a system of steganographic protection of information. With the help of the developed program it is possible to hide the necessary information in multimedia files.

Посилання

LIN Ching-Yung, CHANG Shih-Fu. Distortion modeling and invariant extraction for digital image print-and-scan process. In: Int. Symp. Multimedia Information Processing. 1999.
Поліновський В.В. Інформаційна технологія для досліджень методів стеганографії і стеганоаналізу / В.В. Поліновський, В.Ю. Корольов, В.А. Герасименко, М.Л. Горинштейн // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. -2011. -№5. - С. 23 6-242.
Романчук Р.О., Поліщук А.О. Вплив стеганографії та схеми розподілу секрету зображень на безпеку криптографічного ключа / Матеріали міжнародної наукової конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі», 26- 27 грудня 2017 р. - С. 27- З 3 .
Мельник С.В. Світові тенденції розвитку цифрової стеганографії в контексті завдань забезпечення інформаційної безпеки держави / С.В.Мельник, С.В.Кондакова // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. - К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2010. - С. 13 4-13 8.
Кошкіна Н.В. Інформаційно-теоретична модель безпеки стеганографічних систем / Н.В. Кошкіна // Поступ в науку. -2011. - №6, Т.1.- С.117-120.
Опубліковано
2020-12-12
Як цитувати
Мішак, Р., & Ковівчак, Я. (2020). Розробка засобу стеганографічного захисту інформації. Технічні вісті, 1(51, 52), 41-42. вилучено із http://technicalnews.net.ua/index.php/tn/article/view/46
Розділ
Трибуна науковця