Дослідження якості обслуговування пасажирів трамваїв у м. Львові

  • В. Приходько
  • І. Вікович
Ключові слова: tram, public transport, route, field observations, passenger flows, accounting, quality, service, indicators

Анотація

The quality of transport service for passengers on tram routes № 1, 2, 3, 4, 8 in the city of Lviv was assessed. The main starting point for assessing the quality of passenger transport services on tram routes is the results of field observations of trams and the choice of measures to improve the efficiency of these routes, assess the regularity of traffic, create a database for the five selected tram routes that are most interesting. quality of passenger service.

Посилання

Оцінка якості системи транспортного обслуговування пасажирів м. Львова / Н. О. Маргіта, Н. О. Ярема. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2017. - №16. - С. 10-14.
Житенко О. В. Якість транспортного обслуговування / О. В. Житенко, Р. Б. Рогальський, Б. Ю. Максимович. -Львів: “Ліга Прес”, 2014. - 131 с.
Лежнева О.І. Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших містах: автореферат дис. канд. техн. наук: 05.22.01 / О.І. Лежнева. - Харків, 2007. -21 с.
Радченко И. С. Организация функционирования пассажирского транспорта в инфраструктуре города: дис. канд. ек. наук / И. С. Радченко - Хабаровск, 2005. - 112 с.
Миротина Л. Б. Логистика: общественный пассажирский транспорт / Л. Б. Миротина. - Москва: Экзамен, 2003. -224 с.
Новоселов Д. М. Определение оптимального количества и вместимости подвижного состава на городском маршруте: дис. канд. техн. наук / Новоселов Д. М. - Москва, 2010. - 125 с.
Закиуллина Е. А. Особенности формирования и развития регионального рынка услуг городского пассажирского автомобильного транспорта: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук / Е. А.Закиуллина, 2009. - 198 с.
Кравченко Е. А. Основы управления качеством транспортного обслуживания населения / Е. А. Кравченко. -Краснодар: Кубан. гос. технолог. ун-т, 1997. -216 с
Tomasz Dubicz. Zmiana zachowac parkingowych po wprowadzeniu piatnego parkowania w №rydmie"ciu. Warszawy, w: „Transport Miejski”, nr 9/2010, ss. 16-19.
Siawomir Monkiewicz. Kierunki usprawnienia komunikacji zbiorowej w najbli'iszych latach w Warszawie, w: „Transport Miejski”, nr 2/2010, ss. 5-10.
Polityka transportowa Pacstwa na lata 2006-2025. Ministerstwo Infrastruktury RP. - Warszawa 2005- w rozdziale 6.8 mywi o transporcie miejskim.
Опубліковано
2020-12-12
Як цитувати
Приходько, В., & Вікович, І. (2020). Дослідження якості обслуговування пасажирів трамваїв у м. Львові. Технічні вісті, 1(51, 52), 56-61. вилучено із http://technicalnews.net.ua/index.php/tn/article/view/49
Розділ
Трибуна науковця