Індексація журналу

Видання відображається в наукометричних та реферативних базах: 

IC Journal Master List

Information Matrix For The Analysis Of Journals

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

OAJI