About the Journal

ISSN 1992-8149; eISSN 2412-5709

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 19788-9588ПР від 17.01.2013.

Засновник: Українське інженерне товариство у м. Львів; Науково-дослідний інститут метрології, вимірювальних і управляючих систем.

Рік заснування: 1925.

Періодичність: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, англійська, польська.

Галузь та проблематика:

У Журналі можна опублікувати оригінальні й фундаментальні наукові праці в усіх областях знань, що стосуються передових досліджень і оглядів інформаційних технологій, їх комерційних і дослідницьких внесків у: автоматизовані системи оброблення інформації та управління; математичне та програмне забезпечення інформаційних систем; моделі та методи оцінювання якості й підвищення надійності програмно-апаратних засобів; інженерію програмного забезпечення; штучний інтелект; криптографічний захист інформації тощо.

Мета видання – розширення обсягу публікацій та обговорення наукових ідей з розвитку комп'ютерних наук, інформаційних технологій та суміжних областей знань, а також залучення до цього процесу найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової та професійної спільноти.

Видання відображається в наукометричних та реферативних базах:

Index Copernicus Journal Master List
Open Academic Journals Index
Academic Resource Index ResearchBib
Information Matrix for the Analysis of Journals
Головний редактор - проф., д.т.н. Чабан В.

Відповідальний секретар - к.т.н., доц. Костючко С.М.

Адреса редакції: Україна, 79013, Львів, вул. С.Бандери 12, Національний університет "Львівська політехніка"

Тел.: +380677202181

E-mail: vtchaban@polynet.lviv.ua, editor.technews@gmail.com

Current Issue

No. 55, 56 (2023): Technical news
Published: 2023-12-09

Full Issue

View All Issues