Editorial Team

Головний редактор:
Чабан Василь - головний редактор, д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук України, Академії педагогічних наук та Нью-Йоркської академії наук, проф. НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові, член Національної Спілки Письменників України

Заступник головного редактора:
Івахів О. - заст. гол. редактора, д.т.н., проф., завідувач кафедри «Прилади точної механіки» НУ «Львівська політехніка», голова Українського інженерного товариства у Львові

Відповідальний секретар:
Костючко С. - секретар, к.т.н., доцент кафедри Комп'ютерної інженерії та кібербезпеки Луцького національного технічного університету

Члени редколегії:
Готра З. - д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук України, завідувач кафедри електронних приладів НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові.;
Дудикевич В. - д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук України, заслужений винахідник України, завідувач кафедри захисту інформації НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові;
Каленюк П. - д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри «Вища математика» НУ «Львівська політехніка»;
Кватер Т. - д.т.н., проф. Ряшівського університету (Польща);
Кондратенко Ю. - д.т.н., проф., дійсний член Академії наук суднобудування України та Української академії економічної кібернетики, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем керування Українського державного морського технічного університету, член Українського інженерного товариства у Львові;
Луцик Я. - д.т.н., проф. НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові;
Мельник А. - д.т.н., проф., академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові;
Наконечний А. - д.т.н., проф., завідувач кафедри «Автоматика й телемеханіка» НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові;
Паракуда В. - к.т.н., доц., в.о. директора ДП НДІ «Система»;
Пелешко Д. - д.т.н., проф. НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові;
Микийчук М. - д.т.н., директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка»;
Стадник Б. - д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук України та Міжнародної термоелектричної академії, заслужений винахідник України, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові;
Столярчук П. - д.т.н., проф., завідувач кафедри метрології, стандартизації та сертифікації НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові;
Харченко Є. - д.т.н., проф., завідувач кафедри опору матеріалів НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові;
Чабан А. - д.т.н., проф. Ченстоховької політехніки (Польща);
Щур І. - д.т.н., проф. НУ «Львівська політехніка»;
Яворський В. - д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук України та Нью-Йоркської академії наук, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин НУ «Львівська політехніка», член Українського інженерного товариства у Львові.
Randjbaran E. - кандидат в галузі матеріалознавства та інженерного проектування, Edge Hill University, Британія.
Лишук В. - к.т.н., доцент Луцького національного технічного університету.