World Template

Костючко Сергій Миколайович

photo ****************
Наукові праці
Кандидатська дисертація
Дисертація "Метод допоміжної параметричної чутливості для аналізу та синтезу нелінійних систем"
Автореферат дисертації
Періодичні видання України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних
1. Tchaban V. Auxiliary model of parametric sensitivity / Vasil Tchaban, Serhiy Kostiuchko, Zorana Tchaban // Computational Problems of Electrical Engineering. – Lviv, 2012. – V. 2, № 2. – P. 105-111.
2. Костючко С. Перехідна параметрична чутливість асинхронного мотора при однофазному живленні / С. Костючко // Технічні вісті. – Львів, 2013. – №1(37), 2(38). – С. 113-115.
3. Чабан В. Математична модель насиченого трифазного асинхронного мотора в однофазному стані / В. Й. Чабан, С. М. Костючко, О. В. Чабан // Електротехніка і електромеханіка. – Харків, 2012. – № 1. – С. 60-61.
4. Чабан В. Математична модель насиченого трифазного конденсаторного асинхронного мотора / В. Й. Чабан, С. М. Костючко // Електротехніка і електромеханіка. – Харків, 2012. – № 2. – С. 53-55.
5. Tchaban V. Parametric sensitivity of three-phase induction motor / V. Tchaban, S. Kostiuchko // Технічні вісті. – Львів, 2014. – №1(39), 2(40). – С. 26-29.
Видання, що входять до переліку наукових фахових видань
6. Чабан В. Алгоритм розрахунку перехідних і усталених процесів асинхронного мотора / В. Й. Чабан, З. І. Гоголь, С. М. Костючко // Електротехніка і електромеханіка. – Харків, 2011. – № 3. – С. 46-48.
7. Чабан В. Параметрична чутливість виконавчого мотора комп’ютерної системи управління / В. Й. Чабан, С. М. Костючко // Комп’ютерні системи та мережі: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. – № 773. – С. 137-142.
8. Чабан В. Побудова матриці монодромії глибокопазних асинхронних моторів / Чабан В., Гоголь З., Костючко С. // Електроенергетичні та електромеханічні системи: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – № 671. – C. 124-128.
9. Костючко С. Метод допоміжної параметричної чутливості виконавчих об’єктів систем керування / С. М. Костючко, В. Й. Чабан // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету "Львівська полі-техніка". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. – № 805. – С. 144-149.
Колективні монографії
10. Tchaban V. The theory of electromagnetic circuits / V. Tchaban, O. Tchaban, Z. Tchaban, S. Kostiuchko / Computing in Science and Technology / edited by Tadeusz Kwater, Boguslaw Twarog. – Rzeszow, 2012/2013. – P. 34-55. – ISBN 978-83-7338-895-6.
11. Tchaban V. Mathematical modeling of nonsymmetrical transient and steady-state processes of induction motors / Vasil Tchaban, Serg Kostiuchko, Tadeusz Kwater / Computing in Science and Technology / edited by Tadeusz Kwater, Wlodzimier Zuberek. – Rzeszow, 2011. – P. 129-146. – ISBN 978-83-7583-378-2.
Інші наукові видання
12. Костючко С. Симуляція параметричної чутливості електричного кола у ферорезонансних станах / С. Костючко, В. Чабан // Технічні вісті. – Львів, 2012. – №1(35), 2(36). – С. 13-15.
13. Tchaban V. About one two-point boundary value problem / V. Tchaban, O. Tchaban, S. Kostiuchko, Z. Tchaban // Технічні вісті. – Львів, 2011. – №1(33), 2(34). – P. 10-12.
14. Чабан В. Алгоритм розрахунку перехідних процесів трифазного асинхронного мотора при однофазному живленні / В. Чабан, З. Гоголь, С. Костючко // Технічні вісті. – Львів, 2010. – №1(31), 2(32). – С. 66-67.
15. Швець Е. Симуляція перехідного процесу автоматичної швартової лебідки з електричним приводом / Швець Е., Костючко С., Чабан В. // Технічні вісті. – Львів, 2015. – №1(41), 2(42). – С. 71-73.
Матеріали і тези доповідей наукових конференцій
16. Чабан В. Перехідні і усталені процеси конденсаторного мотора / В. Чабан, З. Гоголь, С. Костючко // Матеріали ІV міжнародної науково-технічної конференції «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», 14-16 червня 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2012. – С. 72-73.
17. Чабан В. Побудова матриці монодромії глибокопазних асинхронних моторів / Чабан В., Гоголь З., Костючко С. // Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», 28-30 червня 2010 р. / Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2010. – С. 192-193.